apr 022020
 

THPK

Lokale flyregler for THPK i tiden forskrift om VFR-restriksjoner utgitt av LT gjelder.

Luftsportsforbundet og HPS-seksjonen har i løpende kontakt med Luftfartstilsynet (LT) fått innvilget et begrenset unntak fra forskrift om VFR-forbudet i ukontrollert luftrom i Norge (se eget info-skriv fra HPS seksjonen på nlf.no) Hold deg også informert om situasjonen på nlf.no når det gjelder andre råd og føringer som gjelder sporten vår.

Dette betyr følgende for oss i THPK:

Flystedene våre som ligger i Tromsø CTR, Bardufoss CTR og andre luftrom som krever tillatelse fra lokalt tårn eller fra andre luftfartsmyndigheter er stengt for all bruk. Det er IKKE tillatt å kontakte luftromskontrollmyndighetene selv, unntatt ved nødsituasjoner. Alle henvendelser til HPS, Forbund eller til Avinor/LT som har med luftrommet å gjøre, skal rutes gjennom Faglig leder i den klubben du er medlem av, eller i klubb i det området du skal fly i.

Selv om det nå blir gitt en tillatelse til å fly så anbefaler NLF/HPS og jeg selv som Faglig Leder i THPK at man følger oppfordringene og anbefalingene fra myndighetene.

Eksempler på slike anbefalinger er:

  • unngå reiser som ikke er strengt nødvendig(både innenlands og utenlands)
  • unngå fritidsreiser
  • unngå offentlig transport hvis du kan
  • unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre
  • unngå nærkontakt med andre

NLF/HPS anbefaler også at man holder seg på bakken, og unngår å belaste helsevesenet unødig akkurat nå. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen og gi nye anbefalinger ettersom situasjonen utvikler seg.

Selv kommer jeg ikke til å fly – kun groundhandle. Jeg har tatt en vurdering som innebærer at jeg ikke kan forsvare risikoen med å belaste helsevesenet ytterligere med aktivitet jeg strengt tatt kan vente litt til med. Jeg vil fortløpende vurdere dette og endre adferd når det ser litt lysere ut for helsevesenet. Hver og en må gjøre en slik vurdering selv for egen aktivitet.

NLF oppfordrer alle klubber og utøvere til å etterleve myndighetenes anbefalinger. Dette oppfordrer vi til fordi vi mener det er viktig at alle tar ansvar for å opptre slik at vi bidrar til minimering av smittespredning og minimering av totalbelastningen på norsk helsevesen.

Organisert virksomhet i klubbregi som: kursing, tandemflyging, konkurranser og annen organisert sportslig virksomhet som kommer i konflikt med vedtakene fra helsemyndighetene er fortsatt ikke tillatt.

Hold deg til å fly innenfor de begrensningene nivået ditt setter. Det vil komme oppdatering av informasjon som omhandler situasjoner som krever organisering i klubbregi i nærmeste fremtid.

Mvh

Jon Erik Staurset

Faglig Leder THPK

 Posted by on 2. april 2020 at 15:20
feb 262020
 

25. april 2020 med Ronny Helgesen

Året sikkerhets-seminar lørdag 25. april på Breivika vgs. Vi vil kjøre samme program som i fjor. Det kan komme små forandringer på tidspunktene men her er hoved-linjene for programmet.

Oppmøte kl 11.00 teoridel. KL 13.00 nødskjerm-kast og -pakking i idrettshallen KL 15.00 avsluttende teori. Til ca 18.00

Vi er heldige å få Ronny Helgesen opp til oss i år også. Vi har 16 plasser totalt, og praktiserer førstemann til mølla.

Påmelding: 400,- Betales til konto nr: 9731.06.01261. kurs@thpk.no Betalingen merkes med «pakkekurs: ditt-navn». Som vanlig blir det klubbkveld. Nærmere info om dette kommer senere.

 Posted by on 26. februar 2020 at 19:09
feb 092020
 

Velkommen på Flyt fredag 14.2. kl 19 🙂 da blir det årsmøte med følgende saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding.

5. Regnskap i revidert stand.

6. Fastsette medlemskontingent.

7. Vedta nye vedtekter for THPK: konstituering av styret i visse tilfeller.

8. Nytt lager for klubbens utstyr.

9. Vedta ny ordning om «Ildsjelprisen».

10. Vedta idrettslagets budsjett.

11. Utdeling av priser.

12. Valg:

Leder (for 2 år), Kasserer (for 1 år), 1 styremedlem (for 2 år) og 3 varamedlem (for 1 år); 2 revisorer; Valgkomité (med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vel møtt!

På vegne av styret, Silvia

 Posted by on 9. februar 2020 at 13:53
jan 252020
 

Velkommen til vinterens og vårens morsomste eventyr. THPK avholder nå nybegynnerkurs, med kursstart lørdag 14. mars 2020. Kurset er et helgekurs med 8 helgesamlinger med praktisk flyging på lørdag og søndag.

Bildet kan inneholde: himmel, sky, bro, utendørs, natur og vann
Bilde: Arild Jørstad

Se kurssiden for mer info

 Posted by on 25. januar 2020 at 20:26
jan 202020
 

Årsmøtet for Tromsø Hang- og Paragliderklubb avholdes fredag 14. februar, kl 19, på Flyt. Etter årsmøtet blir det et kort styremøte. I samsvar med klubbens vedtekter har medlemmene mulighet til å sende inn forslag til behandling på årsmøtet inntil 2 uker før møtet (31.1), saksliste blir sendt ut senest 1 uke før møtet (7.2.). Vel […]

 Posted by on 20. januar 2020 at 19:30