mar 062018
 

Referat fra Styremøte 23.02.2018

Til stede: Sigurd Jenssen, Silvia Lutter, Katrine Kaino, Håvard Johansen, Ida Dahl Olsen, Thom Roger Pedersen, Guttorm Leif Lura.
Sted: Cafe Flyt
Dato: 23.02.2018 kl 20:50

Sak 01/08. Konstituering av nytt styre.

Det nye styret med ansvarsområder for de enkelte medlemmene er som følger:
Styremedlemmer:
 • Sigurd Jenssen: Leder
 • Silvia Lutter: Nestleder
 • Håvard Johansen: Kasserer
 • Martin Ernstsen: Styremedlem 1
 • Katrine Kaino: Styremedlem 2

Vara:

 1. Ida Dahl Olsen
 2. Thom Roger Pedersen
 3. Guttorm Leif Lura

Revisorer:

 • Tine Hågensen
 • Andreas Hansen

Representant til luftsporttinget:

 • Jon Erik Staurset

Valgkomite:

 • Vegard Mellem (leder)
 • Andreas Hansen
 • Arild Jørstad

Sak 02/08. Planlegging av aktiviteter.

Styret foreslår følgende aktiviteter for 2018.

SIV-Kurs

Sigurd undersøker mulighet for å avholde SIV kurs i Narvik eller annet egnet sted i Nord-Norge på høsten

Stampen i Grøtfjord

Vi ønsker å repetere suksessen fra 2017 med badestamp, grilling, og muligens flyging i Grøtfjorden. Tidspunktet for dette må bli i juni, før sommerferien. Ida undersøker leie av stamp og mulighet for å leie hytte til overnatting.

Dugnad på TIRB

Det er ønske om å gjøre litt mer ut av gressklipping dugnaden vi alltid har på TIRB. Kanskje kombinere dette med flyging, spotlandingskonkuranse, og grilling. Silvia følger med gresshøyden og værmeldingen.

Vårtur til Myrefjell

April er en fin måned å skru termikk på Myrefjell. Håvard undersøker mulighet og interesse for å leie hytte eller leilighet i fjellandsbyen for å fly og stå på ski.

Julebord/årsavslutningsfest

Man kan aldri starte for tidlig med å planlegge julebord. Eller kanskje heller en årsavslutningsfest i oktober da de fleste har nok festiviteter å forholde seg til i desember. Thom Roger kan muligens få innpass i egnede lokaler hos Tromskraft, og skal se på saken.

Klubbtur til utlandet

Det hadde vært hyggelig om flere av medlemmene dro på tur ilag. Styret oppfordrer medlemmene til å melde ifra når de planlegger å dra på tur så flere kan hive seg med.

Sikkerhetskveld

Styret oppfordrer Jon Erik til å holde sin årlige sikkerhetskveld i løpet av høsten.

Klubbkveld med metrologi

Styret oppfordrer Tor Åge eller Jon Erik til å holde en klubbkveld om metrologi og flyging. Guttorm prøver å overtale noen til dette.

Sak 03/08. Oppfølging av obligatorisk sikkerhetskveld.

Styret har tidligere ønsket en obligatorisk sikkerhetskveld før utsjekk av PP3. Dette må følges opp slik at klubben har et reelt tilbud til elevene. Silvia undersøker med FL om hva vi kan få til. Guttorm undersøker om vi kan bruke nødskjermpakkekurset til dette.

 

 Posted by on 6. mars 2018 at 16:30
feb 152018
 

THPKs Årsmøtefest 2018

Cafe Flyt, Fredag 23 februar.

Etter årsmøtet blir det klubbkveld og THPK spanderer Flyts burgerbuffe på våre medlemmer (drikke må du kjøpe selv). Det blir god mat og god stemning.

For å melde deg på burgerfesten, skriv deg inn her:

https://doodle.com/poll/5xzvt6zv25zg2qr6

 Posted by on 15. februar 2018 at 20:56
jan 212018
 

Årsmøtet for Tromsø Hang- og Paragliderklubb avholdes fredag 23. februar, kl 19, på Flyt. Etter årsmøtet blir det et kort styremøte med påfølgende klubbkveld. Vedlagt er en foreløpig saksliste. I samsvar med klubbens vedtekter har medlemmene mulighet til å sende inn forslag til behandling på årsmøtet inntil 2 uker før møtet (9.2.), endelig saksliste blir sendt ut senest 1 uke før møtet (16.2.). Dersom styret ikke mottar skriftlige forslag innen 2 uker før møtet, gjelder denne sakslisten og ingen ny blir sendt ut.

Siden vi skal se om vi får ordnet litt mat til klubbkvelden, kommer det til å bli påmeldingsfrist 16.2. også. Mer info kommer.

Vel møtt!

Foreløpig saksliste er:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Fastsette medlemskontingent.

7. Vedta idrettslagets budsjett.

8. Utdeling av priser.

9. Foreta følgende valg:

 • Leder, styremedlem 2 og 3 stykk vara
 • 2 revisorer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valgkomité med leder og 2 medlemmer.

(Bilde: Arild Jørstad. Pilot på byen)

 Posted by on 21. januar 2018 at 14:36
okt 202017
 

Leder, styremedlem 2 og 3 stykk vara er på valg i 2018.

Er du interessert? Ta kontakt med valgkomite@thpk.no.

 Posted by on 20. oktober 2017 at 15:49
jun 152017
 

Har vært i kontakt med Fjellheisen angående frakt av hangglider.

Fjellheisen har fått instruks fra Garaventa (leverandør) om å unngå dette av sikkerhetsmessige årsaker.

THPK beklager dette overfor medlemmene som flyr HG, og ber samtidig om forståelse for at Fjellheisen forholder seg til leverandørens instrukser og anbefalinger.

m. Kjerstad

jun 142017
 

Oppmøte på Breivika skole kl.1900 torsdag 6.juli! Her vil utstyr bli utlevert og tilpasset den enkelte elev.   Instruktørene informerer om påfølgende dags kursopplegg.   Kurset koster totalt nok 10.900,- og innbefatter følgende: Instruktørstyrt teori og praksis i hele kurstiden. Leie av paraglider, seletøy, helhjelm og radio. Lærebok i paragliding, håndbok, loggbok (progresjonskort) og lærebok i […]