feb 272019
 

Årsmøtet blir på Flyt fredag 29. mars. kl 19.00
Nestleder, kasserer, styremedlem og vara er på valg. Vær forberedt på å bli spurt om å stille. Forslag til saker, innspill eller hva som helst sendes på mail til leder@thpk.no innen 14. Mars hvis du vil ha det behandlet på årsmøtet.

Saksliste
1 Godkjenne stemmeberettigede
2.Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningorden.
3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskriver protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppe-årsmeldinger.
5. Behandle årsmøtets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingenten.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a. Nestleder, kasserer, styremedlem og vara.
b. To revisorer (ikke nødvendig dersom klubben tjener under 5 millioner kr.)
c. valgkomité med leder, to medlemmer samt ett varamedlem.
11. Årsmelding aktiviteter i 2018

 Posted by on 27. februar 2019 at 18:08
feb 232019
 

THPK sikkerhetsseminar med nødskjermpakking 6. april med Ronny Helgesen 2019.

Året sikkerhets seminar lørdag 6. april på Brevika vgs. Vi vil kjøre samme program som i fjord. Det kan komme små forandringer på tidspunktene men her er hovde linjene for programmet.

Oppmøte kl 11.00 teoridel. KL 13.00 nødskjerm kast og pakking i idrettshallen KL 15.00 ansluttende teori. Til ca 18.00

Vi er heldige å få Ronny Helgesen opp til oss i år også. Vi har 16 plasser totalt, og praktiserer førstemann til mølla.

Påmelding: 400,- Betales med Vipps (#126350) eller direkte til konto nr: 9731.06.01261. Betalingen merkes med «pakkekurs: ditt-navn». Som vanlig blir det klubbkveld. Nærmere info om dette kommer senere.

Kurset er fult!

 Posted by on 23. februar 2019 at 10:01
jan 212019
 

Fredag 25.1. møtes vi på Flyt! Styremøtet begynner kl 19 og klubbkvelden kl 20.30. Alle er invitert 🙂

Saksliste til styremøte:

Forberede årsmøte
Kurs: Nødskjermpakking med Ronny Karlsen og eventuelt vannlandingskurs i basseng med Vebjørn Karlsen.
Diverse

Klubbkvelden:

Førstehjelp
Spennende fra turen til Mexico

Vel møtt!

 Posted by on 21. januar 2019 at 05:43
okt 312018
 

Årets julebord blir fredag 23. november i kantina hos Troms Kraft i Evjenvegen 34, Tromsdalen. Dørene er åpen fra klokken 19, og det tas sikte på at julematen serveres cirka klokken 20. Egenandelen er satt til kr 100, og kan innbetales enten via Vipps (søk etter Tromsø Hang – og Paragliderklubb i menyvalget «Betal») eller direkte til kontonummer 9731.06.01261, og du er først påmeldt når denne er betalt.

Ta med egen drikke.

Påmeldingsfrist: SNAREST!

Håper vi sees!

 Posted by on 31. oktober 2018 at 12:57
aug 262018
 

Vi skal ha styremøte torsdag 30/8. Hvis du har noe du vil vi skal behandle, send en mail til leder@thpk.no eller ta kontakt med noen i styret. Hvis du vil komme å observere, ta kontakt med Sigurd eller Ida så får du adressen. Vi har muligens pizza.

 Posted by on 26. august 2018 at 06:41
mai 272018
 

Da prøver vi oss på en liten dugnad på Tirb førstkommende torsdag. Vi skal bare fjerne litt kratt i innflygingen mot nord. Jeg har tilgang på det verktøyet vi trenger. Ved brukbart oppmøte er det ikke arbeid nok til alle, men det kan bli spotlandingskonkurranse. Det er ikke utenkelig at det vanker en liten premie […]

 Posted by on 27. mai 2018 at 16:48