mar 252017
 
Neste lørdag, 1.4., ønsker vi Ronny Helgesen velkommen tilbake. Det blir pakkekurs med info om nødskjermkast på formiddagen, for dem som har meldt seg på – og sosial kveld på Flyt (nede) fra kl 18, for alle som har lyst å komme! Kjenner vi Ronny rett, blir det masse interessant og læringsrik prat her også.
Torsdag 6. april blir det styremøte, instruktørmøte og klubbkveld.
Update: Det blir på Flyt, oppe.
Vi starter med styremøte kl 19

Saker:

* planlegge klubbaktiviteter fremover
* finne en ny skoleansvarlig
* SIV-kurs
EVT. Alle innspill og forslag tas i mot med takk. (skriftlig til leder@thpk.no)
Medlemmene inviteres som observatører, og/eller komme med forslag til saker som skal tas opp (skriftlig til leder@thpk.no).
Etter styremøtet trenger instruktørene litt tid for å planlegge kursing i år. Vi ønsker å begynne med instruktørmøte rett etter styremøte (ca. kl 20.15). Det er derfor en fordel om aktive instruktører/hjelpeinstruktører blir med på styremøte allerede.
Kl 21 blir det klubbkveld. Vi håper at så mange medlemmer som mulig kan komme. Temaet blir: utdanning av nye piloter, og skyer! Sjur Wergeland kommer og holder et foredrag for oss!
Også her er det mulighet for å komme med ønsker og forslag (skriftlig til leder@thpk.no).
Vel møtt!
Hilsen

Styret

 Posted by on 25. mars 2017 at 17:43
feb 142017
 

Årsmøtet avholdes på FLYT i Sjøgata LØRDAG 18.FEBRUAR KL.1830-2000.

Velkommen:)

feb 062017
 

Tromsø Hang- og Paragliderklubb avholder sitt årsmøte 18 Februar 2017. Informasjon om sted og tidspunkt vil bli lagt ut her senere. Saker som ønskes tatt opp bes sendes til leder@thpk.no. Regnskap for 2016 fås ved å kontakte kasserer@thpk.no.

Vi håper alle klubbens medlemmer kommer.

Sakslisten:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. 
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Vedta nye vedtekter for THPK.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Utdeling av priser.
 10. Foreta følgende valg:
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Styremedlem 1
  • Vara 1
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer.

Styret beklager forsinket utsendelse av møteinnkallelse. Klager på dette og evt. ønske om utsatt årsmøte rettes til leder@thpk.no.

Styret

 Posted by on 6. februar 2017 at 07:58
nov 292016
 

Minner om Klubbkveld med Julebord førstkommende fredag Kl. 1900 på Hålogaland Teater.

Jon Erik har med seg et lite foredrag med fokus på sikkerhet. Det vil også bli lagt fram tanker rundt klubbens videre sikkerhetsarbeid, samt info fra seksjonen.

Værvarslinga ønsker å bidra med foredrag om fly-meteorologi. De feirer imidlertid jubileum (MET 150år) denne uka, og ikke sikkert de fikk det til. Men da blir det ved neste anledning:)

 

Ser fram til hyggelig og lærerik kveld med god mat og fine folk  🙂

 

okt 282016
 

Velkommen til klubbkveld og Julebord!

 

Vi møtes på Hålogaland Teater 2.desember kl.1900.

Vi skal være i kantina i 3.etasje – inngang sjøsiden.

 

Klubbkveld med sikkerhetsseminar fra klokka 1900.

Oppdatering av tema og opplegg blir lagt ut på Facebook og hjemmeside.

 

Julebord og mat fra ca. klokka 2030-2330.

 

Bindende påmelding innen 18.nov. Pris: kr 100,- (til klubbkonto: 9731.06.01261)

Merk betalingen med navnet ditt.

 

Ta med egen drikke!

okt 232016
 

Datoen er ikke bestemt ennå, men vi jobber med saken 🙂 Følg med!

 Posted by on 23. oktober 2016 at 12:53