jan 162016
 

Da er tiden kommet for årsmøtet. Det blir i år 26. februar – kl 19:00 i kantinen på Hålogaland teater.

Personalinngang Hålogaland teater

Personalinngang Hålogaland teater

Inngang via personalinngangen på sjøsiden av bygget.

 

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, 11. februar. Endelig saksliste og nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på thpk.no senest en uke før årsmøtet.

I år vil det bli en del utskiftninger i styret. Leder og nestleder gir seg og vi trenger medlemmer som ønsker å drive klubben videre. Det skal også velges 1 styremedlem og 3 varamedlemmer i tillegg til 3 personer til valgkomitéen for 2017. Medlemmer som ønsker å stille til valg kan ta kontakt med valgkomitéens medlemmer Morten, Arild eller Tine.

Med vennlig hilsen,

Styret i THPK

 Posted by on 16. januar 2016 at 11:06