haavardj

mar 062018
 

Referat fra Styremøte 23.02.2018

Til stede: Sigurd Jenssen, Silvia Lutter, Katrine Kaino, Håvard Johansen, Ida Dahl Olsen, Thom Roger Pedersen, Guttorm Leif Lura.
Sted: Cafe Flyt
Dato: 23.02.2018 kl 20:50

Sak 01/08. Konstituering av nytt styre.

Det nye styret med ansvarsområder for de enkelte medlemmene er som følger:
Styremedlemmer:
 • Sigurd Jenssen: Leder
 • Silvia Lutter: Nestleder
 • Håvard Johansen: Kasserer
 • Martin Ernstsen: Styremedlem 1
 • Katrine Kaino: Styremedlem 2

Vara:

 1. Ida Dahl Olsen
 2. Thom Roger Pedersen
 3. Guttorm Leif Lura

Revisorer:

 • Tine Hågensen
 • Andreas Hansen

Representant til luftsporttinget:

 • Jon Erik Staurset

Valgkomite:

 • Vegard Mellem (leder)
 • Andreas Hansen
 • Arild Jørstad

Sak 02/08. Planlegging av aktiviteter.

Styret foreslår følgende aktiviteter for 2018.

SIV-Kurs

Sigurd undersøker mulighet for å avholde SIV kurs i Narvik eller annet egnet sted i Nord-Norge på høsten

Stampen i Grøtfjord

Vi ønsker å repetere suksessen fra 2017 med badestamp, grilling, og muligens flyging i Grøtfjorden. Tidspunktet for dette må bli i juni, før sommerferien. Ida undersøker leie av stamp og mulighet for å leie hytte til overnatting.

Dugnad på TIRB

Det er ønske om å gjøre litt mer ut av gressklipping dugnaden vi alltid har på TIRB. Kanskje kombinere dette med flyging, spotlandingskonkuranse, og grilling. Silvia følger med gresshøyden og værmeldingen.

Vårtur til Myrefjell

April er en fin måned å skru termikk på Myrefjell. Håvard undersøker mulighet og interesse for å leie hytte eller leilighet i fjellandsbyen for å fly og stå på ski.

Julebord/årsavslutningsfest

Man kan aldri starte for tidlig med å planlegge julebord. Eller kanskje heller en årsavslutningsfest i oktober da de fleste har nok festiviteter å forholde seg til i desember. Thom Roger kan muligens få innpass i egnede lokaler hos Tromskraft, og skal se på saken.

Klubbtur til utlandet

Det hadde vært hyggelig om flere av medlemmene dro på tur ilag. Styret oppfordrer medlemmene til å melde ifra når de planlegger å dra på tur så flere kan hive seg med.

Sikkerhetskveld

Styret oppfordrer Jon Erik til å holde sin årlige sikkerhetskveld i løpet av høsten.

Klubbkveld med metrologi

Styret oppfordrer Tor Åge eller Jon Erik til å holde en klubbkveld om metrologi og flyging. Guttorm prøver å overtale noen til dette.

Sak 03/08. Oppfølging av obligatorisk sikkerhetskveld.

Styret har tidligere ønsket en obligatorisk sikkerhetskveld før utsjekk av PP3. Dette må følges opp slik at klubben har et reelt tilbud til elevene. Silvia undersøker med FL om hva vi kan få til. Guttorm undersøker om vi kan bruke nødskjermpakkekurset til dette.

 

 Posted by on 6. mars 2018 at 16:30
feb 152018
 

THPKs Årsmøtefest 2018

Cafe Flyt, Fredag 23 februar.

Etter årsmøtet blir det klubbkveld og THPK spanderer Flyts burgerbuffe på våre medlemmer (drikke må du kjøpe selv). Det blir god mat og god stemning.

For å melde deg på burgerfesten, skriv deg inn her:

https://doodle.com/poll/5xzvt6zv25zg2qr6

 Posted by on 15. februar 2018 at 20:56
feb 062017
 

Tromsø Hang- og Paragliderklubb avholder sitt årsmøte 18 Februar 2017. Informasjon om sted og tidspunkt vil bli lagt ut her senere. Saker som ønskes tatt opp bes sendes til leder@thpk.no. Regnskap for 2016 fås ved å kontakte kasserer@thpk.no.

Vi håper alle klubbens medlemmer kommer.

Sakslisten:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. 
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Vedta nye vedtekter for THPK.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Utdeling av priser.
 10. Foreta følgende valg:
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Styremedlem 1
  • Vara 1
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer.

Styret beklager forsinket utsendelse av møteinnkallelse. Klager på dette og evt. ønske om utsatt årsmøte rettes til leder@thpk.no.

Styret

 Posted by on 6. februar 2017 at 07:58
mai 232014
 

Som takk for at vi i mange år har hatt lagret kursutstyr og mye annet rot helt gratis på Dagenborg Maskin, dro Eivind og Håvard i dag innom butikken deres på Skattøra med to herlige kaker fra Tromsø Bakeri. Som daglig leder Håkon sier: kake er bestandig velkommen! Og vi antar disse to forsvant raskt under lunchen; forhåpentligvis etter at matpakken var fortært.

Eivind og Håvard fikk også utført en mindre arkeologiske utgravninger på lagret hvor de savnede delene til vindmålerne ble lokalisert. Det viste seg at de var gjemt i en plastpose og ikke i ei pappeske, slik tidligere antatt.

 Posted by on 23. mai 2014 at 21:39
aug 152013
 

Fredag 16 august kl 21:00 forsøker vi på å få fly fra Fjellheisen og over Tromsøsundet. Landingen blir på den store parkeringen ved Prostneset. Alle med lisens høyere an PP3 som har vinge med godt glid (> 1:8 ) er velkommen til å delta. Høydemåler og radio bør man også ha.

Det vil være 2 frivillige som står på landingen som gir beskjed over radio dersom parkeringen fylles opp. Redninsselskapet vil også stille med båt. Det anbefales at alle som skal fly tar en tur innom landingen før de drar opp på heisen. Redningsvest er også anbefalt dersom man skal være uheldig og ikke nå frem. Minimum høyde over Tirb for å starte kryssingen av Tromsøysunded er 250 meter.

Selv planlegger jeg å starte fra Fløya. Satser på å ta heisen opp kl 19:30. Håper mange blir med.

De som ikke har redningsvest, er det mulig å få lånt dette på parkeringen ved heisen kl 19:15-19:30 så lenge lagret rekker.

Håvard

 Posted by on 15. august 2013 at 20:34