JonErik

apr 022020
 

THPK

Lokale flyregler for THPK i tiden forskrift om VFR-restriksjoner utgitt av LT gjelder.

Luftsportsforbundet og HPS-seksjonen har i løpende kontakt med Luftfartstilsynet (LT) fått innvilget et begrenset unntak fra forskrift om VFR-forbudet i ukontrollert luftrom i Norge (se eget info-skriv fra HPS seksjonen på nlf.no) Hold deg også informert om situasjonen på nlf.no når det gjelder andre råd og føringer som gjelder sporten vår.

Dette betyr følgende for oss i THPK:

Flystedene våre som ligger i Tromsø CTR, Bardufoss CTR og andre luftrom som krever tillatelse fra lokalt tårn eller fra andre luftfartsmyndigheter er stengt for all bruk. Det er IKKE tillatt å kontakte luftromskontrollmyndighetene selv, unntatt ved nødsituasjoner. Alle henvendelser til HPS, Forbund eller til Avinor/LT som har med luftrommet å gjøre, skal rutes gjennom Faglig leder i den klubben du er medlem av, eller i klubb i det området du skal fly i.

Selv om det nå blir gitt en tillatelse til å fly så anbefaler NLF/HPS og jeg selv som Faglig Leder i THPK at man følger oppfordringene og anbefalingene fra myndighetene.

Eksempler på slike anbefalinger er:

  • unngå reiser som ikke er strengt nødvendig(både innenlands og utenlands)
  • unngå fritidsreiser
  • unngå offentlig transport hvis du kan
  • unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre
  • unngå nærkontakt med andre

NLF/HPS anbefaler også at man holder seg på bakken, og unngår å belaste helsevesenet unødig akkurat nå. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen og gi nye anbefalinger ettersom situasjonen utvikler seg.

Selv kommer jeg ikke til å fly – kun groundhandle. Jeg har tatt en vurdering som innebærer at jeg ikke kan forsvare risikoen med å belaste helsevesenet ytterligere med aktivitet jeg strengt tatt kan vente litt til med. Jeg vil fortløpende vurdere dette og endre adferd når det ser litt lysere ut for helsevesenet. Hver og en må gjøre en slik vurdering selv for egen aktivitet.

NLF oppfordrer alle klubber og utøvere til å etterleve myndighetenes anbefalinger. Dette oppfordrer vi til fordi vi mener det er viktig at alle tar ansvar for å opptre slik at vi bidrar til minimering av smittespredning og minimering av totalbelastningen på norsk helsevesen.

Organisert virksomhet i klubbregi som: kursing, tandemflyging, konkurranser og annen organisert sportslig virksomhet som kommer i konflikt med vedtakene fra helsemyndighetene er fortsatt ikke tillatt.

Hold deg til å fly innenfor de begrensningene nivået ditt setter. Det vil komme oppdatering av informasjon som omhandler situasjoner som krever organisering i klubbregi i nærmeste fremtid.

Mvh

Jon Erik Staurset

Faglig Leder THPK

 Posted by on 2. april 2020 at 15:20
mai 262017
 

Ved flyging i Finnvikdalen i forrige uke fikk ikke tårnet ved TOS tak i vedkommende som var ansvarlig for aktiviteten, og et luftambulansehelikopter måtte ta en omvei da tårnet ikke fikk lukket boksen.

Klubben har fått en henvendelse fra Avinor/tårnet i forbindelse med dette, og det blir rapportert inn som en sak. Dette er meget kjedelig for oss. Slike hendelser gir oss hverken høy stjerne hos tårnet, eller goodwill på høyde i boksene, og kan på sikt føre til stenging eller begrensninger vi ikke ønsker oss.

Jeg har idag oppdatert instruksen for flyging i boksen, med presisering av den beredskap for kontakt vi må ha med tårnet under flyging i boksene våre. Disse prosedyrene er ufravikelige og skal følges.

Regler og prosedyrer for flyging i TOS CTR finner dere her: Kontrollsonen

Jeg og Leder THPK skal møte Avinor i neste uke for å snakke med dem om flyging i kontrollsonen, og prøve å få avtalt en så smidig løsning som mulig. Inntil videre gjelder prosedyrene dere finner i lenken over.

Mvh

Jon Erik Staurset

Faglig leder

 Posted by on 26. mai 2017 at 15:22