Morten Kjerstad

jun 152017
 

Har vært i kontakt med Fjellheisen angående frakt av hangglider.

Fjellheisen har fått instruks fra Garaventa (leverandør) om å unngå dette av sikkerhetsmessige årsaker.

THPK beklager dette overfor medlemmene som flyr HG, og ber samtidig om forståelse for at Fjellheisen forholder seg til leverandørens instrukser og anbefalinger.

m. Kjerstad

jun 142017
 

Oppmøte på Breivika skole kl.1900 torsdag 6.juli!

Her vil utstyr bli utlevert og tilpasset den enkelte elev.  

Instruktørene informerer om påfølgende dags kursopplegg.

 

Kurset koster totalt nok 10.900,- og innbefatter følgende:

 • Instruktørstyrt teori og praksis i hele kurstiden.
 • Leie av paraglider, seletøy, helhjelm og radio.
 • Lærebok i paragliding, håndbok, loggbok (progresjonskort) og lærebok i førstehjelp.
 • Medlemskap i Tromsø Hang- og paragliderklubb (ett år).
 • Medlemskap i Norges luftsportforbund (ett år).
 • Personlig ulykkesforsikring og 3.mannsforsikring ved utøvelse av paragliding (ett år).
 • Medlemsbladet ”Fri Flukt” (ett år)

 

Send påmelding (selv om du har meldt din interesse tidligere) til: kurs@thpk.no, med følgende informasjon:

 

 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Adresse:
 • /mailadr.:
 • Høyde:
 • Vekt:

 

 

KONTONUMMER: 9731.06.01261     Betalt kurs = påmeldt!

BETALINGSFRIST: 20.JUNI!

 

 

jun 132017
 

Til alle PG-piloter i Tromsø!

Neste torsdag er det dåp av Viking Sky i Tromsø, og det er forhandlet fram en deal hvor klubben blir eier av en flunkende ny tandemvinge mot at en eller flere flyr fra Fløya og ut over sundet idet skipet legger fra kai.

Selskapet er inneforstått med at dette er væravhengig, men vi vil uansett motta tandemvingen når den er ferdig produsert.

 

Jon Erik har ordnet med tillatelse både fra tårn og nlf.

 

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/slik-blir-viking-sky-dapen-i-tromso?publisherId=8167722&releaseId=15301273

 

Vingen vi får er en flunkende ny:

http://www.advance.ch/en/bibeta/

(leveres mot slutten av sommeren, med Viking logo)

 

VI TAR FJELLHEISEN OPP SENEST KLOKKA 1630, TORSDAG 22.JUNI.

TAKEOFF FRA FLØYA VIL VÆRE CA. KLOKKA 1820

(Jeg mottar cue fra kaia, og gir beskjed – fint om alle er klar til flyging fra kl.1810)

FRA PP3 OG OPPOVER!

 

HÅPER SÅ MANGE SOM MULIG HAR LYST OG ANLEDNING TIL Å DELTA:)

 

PS.: om noen kjenner noen med båt som kunne tenke seg å ligge i sundet når vi flyr, er det topp!

 

Morten Kjerstad – 920 97 642

 

 

mai 182017
 

THPK arrangerer intensivt nybegynnerkurs i paragliding.

Kurset blir avholdt i Tromsø og omegn 7-16 Juli 2017.

Kun 5 plasser igjen!

Kurset koster totalt nok 10.900,- og innbefatter følgende:

 • Instruktørstyrt teori og praksis i hele kurstiden.
 • Lærebok i paragliding, håndbok, loggbok (progresjonskort) og lærebok i førstehjelp.
 • Leie av paraglider, seletøy, helhjelm og radio.
 • Medlemskap i Tromsø Hang- og paragliderklubb (ett år).
 • Medlemskap i Norges luftsportforbund (ett år).
 • Personlig ulykkesforsikring og 3.mannsforsikring ved utøvelse av paragliding (ett år).
 • Medlemsbladet ”Fri Flukt” (ett år)

Prøvedag og utlevering av utstyr en egnet dag i forkant av kurset. (væravhengig, info kommer)

 

Informasjonskveld på FLYT (Sjøgata 25, 9008 Tromsø) Onsdag 7. Juni kl. 20.00

 

Dette krever/forventer vi av dere:

 • Fysisk helse god nok til å bevege seg utendørs i ulendt terreng 13 timer daglig i 11 dager, med ansvar for egen bagasje (15 kilo+).
 • Syn og hørsel tilsvarende at man ikke har behov for ledsager i det daglige.
 • Minimum 18 år.
 • At du hver dag stiller med godt skotøy med ankelstøtte, samt mat og vann til eget forbruk.

 

Send påmelding til: kurs@thpk.no, med påfølgende informasjon:

 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Adresse:
 • Mobilnr./mailadr.:
 • Høyde:
 • Vekt:

 

Eventuelle spørsmål rettes til:

Morten Kjerstad 920 97 642

Jørgen Eilertsen 481 75 094

 

 

apr 272017
 
 • Arild valgt som skoleansvarlig.
 • Vedtak om obligatorisk sikkerhetsseminar for pp3/pp4. Krav om å møte på min. ett av to årlige seminar. Seminaret vil ha en varighet på ca. 2 timer og er teoribasert. Dette er en prøveordning for 2017/2018.
 • Jørgen samler info ang. SIV-kurs, og innhenter pakkepris.
 • Ida sjekker pris for leie av stampen i Grøtfjord, og vi forsøker å få til overnattingstur på kort varsel når været tillater denne forsommeren.
 • Spotlandingskonkurranse og grillkveld med årets elever på sensommeren (Arild/Morten).
 • Klubbkveld sept./okt. med sjekk av liner (Jon Erik)
 • Ønske om julebord med samme opplegg som i fjor (Hålogaland Teater). Morten tar dette videre til Trond Håvard.
feb 142017
 

Årsmøtet avholdes på FLYT i Sjøgata LØRDAG 18.FEBRUAR KL.1830-2000.

Velkommen:)