Sigurd

feb 272019
 

Årsmøtet blir på Flyt fredag 29. mars. kl 19.00
Nestleder, kasserer, styremedlem og vara er på valg. Vær forberedt på å bli spurt om å stille. Forslag til saker, innspill eller hva som helst sendes på mail til leder@thpk.no innen 14. Mars hvis du vil ha det behandlet på årsmøtet.

Saksliste
1 Godkjenne stemmeberettigede
2.Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningorden.
3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskriver protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppe-årsmeldinger.
5. Behandle årsmøtets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingenten.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a. Nestleder, kasserer, styremedlem og vara.
b. To revisorer (ikke nødvendig dersom klubben tjener under 5 millioner kr.)
c. valgkomité med leder, to medlemmer samt ett varamedlem.
11. Årsmelding aktiviteter i 2018

 Posted by on 27. februar 2019 at 18:08
mai 272018
 

Da prøver vi oss på en liten dugnad på Tirb førstkommende torsdag. Vi skal bare fjerne litt kratt i innflygingen mot nord. Jeg har tilgang på det verktøyet vi trenger.

Ved brukbart oppmøte er det ikke arbeid nok til alle, men det kan bli spotlandingskonkurranse. Det er ikke utenkelig at det vanker en liten premie til vinneren. 😉

Så da håper jeg været holder og flest mulig kan stille. Det blir nok kjempekoselig.

 

Klokka 18.00 er verktøyet på plass!!! Hvis du kan komme før, så fly deg en tur først. Vi satser på masse flyging og litt arbeid.   😀

Sigurd

 Posted by on 27. mai 2018 at 16:48
mai 162018
 

Styremøte på Flyt neste onsdag på Flyt. Alle medlemmer kan komme å observere. Forslag til saker til styret sendes på e-post til leder@thpk.no

Saksliste:
-Kjøp/Refusjon av vindmålere fra Guttorm
-grillinga i grøtfjorden, og evt. sponsing av grillmat.
-klippe gress på Tirb og legge ut kunstgress i Finnvikdalen.
-Tandem
-Div

 

UTSATT PGA VÆR!!!!!!!!!!

Vi stikker til Finnvikdalen for å fly.

 Posted by on 16. mai 2018 at 15:52