jun 152017
 

Har vært i kontakt med Fjellheisen angående frakt av hangglider.

Fjellheisen har fått instruks fra Garaventa (leverandør) om å unngå dette av sikkerhetsmessige årsaker.

THPK beklager dette overfor medlemmene som flyr HG, og ber samtidig om forståelse for at Fjellheisen forholder seg til leverandørens instrukser og anbefalinger.

m. Kjerstad