mar 202015
 

1. april er siste sjanse for å fornye lisensen. Følgende er sakset fra informasjonsbrev fra NLF:

«Norges Luftsportforbund garanterer at alle korrekt utfylte fornyelsesskjemaer som er ankommet Møllergata 39 senest 26. mars skal være behandlet innen påsken starter 2. april. For de medlemmer som benytter elektronisk fornyelse minner vi om at det er en forutsetning at betaling blir registrert i vårt register før lisensen er gyldig. Man er derfor avhengig av inntil to «bankdager» fra fornyelsen registreres før lisensen er gyldig. Vi anbefaler derfor de som fornyer elektronisk å forholde seg til samme frist som for manuelle fornyelser for å være sikret gyldig lisens til påskeferien.»

 Posted by on 20. mars 2015 at 10:17