jan 292015
 

På årsmøtet skal det avholdes valg på nytt styre. Følgende verv er på valg for 2015:

  • Nestleder
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • Vara 1
  • Vara 2
  • Vara 3

Nestleder, kasserer og styremedlem velges for to år. Varaer velges for 1 år.

Har du forslag på kandidater til styret og varaer send en mail til valgkomite@thpk.no. Valgkomiteen består av Jon Erik Staurset, Tine Haagensen og Geir-Kyrre Olsen.

 Posted by on 29. januar 2015 at 23:52