Kontrollsonen

 

ktr2

Regler for flyging innenfor kontrollsonen

Oppdatering 26.05.17.  Presisering av kontakt med tårnet under flyging i åpnet boks.

Det skal innhentes tillatelse fra Tromsø kontrolltårn før områdene kan aktiviseres, høyden på områdene skal presiseres for å unngå misforståelser. Navn og telefonnummer på vedkommende som ber om slik tillatelse skal noteres, dersom aktiviteten avsluttes før avtalt tid skal tårnet informeres om dette.

Det skal alltid være en person som er tilgjengelig på telefonnummer oppgitt til tårnet slik at tårnet kan lukke boksen dersom de har behov for dette. Dersom denne personen flyr, skal det være mulig å svare på tlf fra tårn, og man må ha radio for å varsle andre fra luften. 

Dette betyr i praksis at alle som skal oppholde seg i lufta i boksen og ikke bare skli ned til landing, må ha radio på for å kunne motta slik melding. Den som er ansvarlig for boksen skal melde tilbake til tårnet så snart flygingen er avsluttet.
Det er ikke tillatt å ha mer enn 2 områder aktiv på samme tid. Det skal vises aktsomhet med aktivisering av luftsportsområder samtidig som man har fallskjermhopping.

KONTROLLTÅRNET I TROMSØ – TEL +47 67 03 47 66

Landingsboks:
– Høyde 1500 fot
– Landingsboksen aktiveres automatisk dersom Fløya og/eller Tromsdalen blir aktivisert. Regnes ikke som eget område
– Området er kun tillatt brukt ved landing
– Området strekker seg fra områdene Fløya, Tromsdalen og ut til sundet.

Tromsdalen:
– Høyde 2000fot
– Vestre begrensning: En linje fra Bussbrua over Tromsdalselva, via Barneskolen i Tromsdalen, til Parkeringsplassen ved Fjellheisen og til gresslette ovenfor Pyramiden. Dette er referanser som er lett synlig fra luften. Ellers fremgår områdets utstrekning på vedlagt kart.
– Området tillater flyging fra startpunkt sør for Storsteinen, men kun da med retning mot nord og nordvest.

Fløya:
– Høyde 2000 fot
– Vestre begrensning: Sammenfallende med Tromsdalenområdet, men fortsetter sørover langs høyspentlinjen. Ellers fremgår områdets utstrekning på vedlagt kart.

FINNVIKDALEN:
– Høyde 2500 fot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORE BLÅMANN/ERSFJORDEN:
– Høyde 3000 fot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramfjorden:
– Høyde 2000 fot
– Utstrekningen fremgår av vedlagt kart. Østlig begrensning er sammenfallende med kontrollsonegrensen.

Kart sist oppdatert ( Wednesday 29. June 2011 )