Velkommen til nybegynnerkurs i paragliding i regi av Tromsø hang- og paragliderklubb. Lørdag 23. juli starter vi opp nytt nybegynnerkurs i paragliding i Tromsø. Nå har vi endelig lagt bak oss de heftigste Covid 19 restriksjonene for denne gang. Nybegynnerkurset i sommer vil bli et intensivkurs over to uker i juli og august, fra lørdag 23. juli til søndag 6. august 2022.

Intensivkurset gir oss mange fordeler (og noen utfordring) sammenlignet med helgekurs strukket over nesten to måneder. Intensivkurset krever at man er tilstede under så godt som hele kursets varighet. Har man ikke mulighet å være tilstede under hele kurset, vil det vanskelig la seg gjennomføre. Progresjonen er brattere under et intensivkurs, og oppfølgingskravene instruktørene må jobbe etter gir mindre rom for å hente inn tapt progresjon grunnet fravær under kurset.

Intensivkurs i Tromsø er unikt i og med at vi kan kurse i hele 18 timer i døgnet. Vi har en lang og lys dag å ta av, men vi er også avhengige av godt flyvær. Juli / august er vanligvis de mest stabile dagene vi har på kalenderen. Vi presiserer at et nybegynnerkurs er et intensivkurs. Det betyr at alle dagene vil bli disponert fra morgen til kveld, og man kan derfor ikke planlegge andre aktiviteter disse dagene mens kurset pågår. Du må derfor påregne å måtte holde deg uthvilt (sove om nettene) – ha godt med uteklær, mat og drikke med deg til kursdagene.

Vi legger opp til en gruppe på max 10 elever. Vi har to instruktører + hjelpeinstruktører.

Hvorfor må jeg bruke tid på kurs?

Det er svært viktig at man ikke starter med dette på egenhånd. I sportens spede begynnelse så fantes det ingen eksperter, og man var avhengig av å prøve og feile. Dette førte opp gjennom årene til en rekke ulykker som følge av at man ikke visste hva man gjorde. Heldigvis er det ikke slik lenger. All Paragliding er i Norge organisert under Norges Luftsportsforbund (NLF), som opererer med et sikkerhetssystem som er godkjent av Luftfartstilsynet. Det er lovpålagt med kurs, medlemskap i NLF, og obligatorisk ansvarsforsikring for å utøve paragliding i Norge. Vi bruker et anerkjent utdanningssystem som kalles Para Pro. Dette ble godkjent som internasjonal standard for paragliderutdannelse i 1990. Para Pro har som målsetning å utdanne hver enkelt utøver til selvstendige piloter som er i stand til å ivareta sin egen og andres sikkerhet. Flysikkerhet har absolutt førsteprioritet. Progresjonsstigen består av 4 trinn (PP2-5) der utøverne, basert på egne forutsetninger, flyr innenfor de muligheter, retningslinjer og begrensninger som er gitt for hvert trinn.

Hvordan gjennomføres kurset?

Nybegynnerkurset som leder frem til Elevbevis PP2 består av to deler, en praktisk del og en teoretisk. Den praktiske treningen starter på flat mark, hvor du lærer å trekke opp og kontrollere glideren. Videre forflytter vi oss oppover i en liten bakke hvor en kan trene på start og landing. Når instruktøren finner deg skikket, flyttes treningen til større bakker/fjell med en høydeforskjell på minst 250 meter. Dette kalles høydeturer. Det er normalt å være litt spent eller nervøs før første høydetur, men når du først er i luften forsvinner dette som dugg for solen. Følelsen av å fly er fantastisk! I den praktiske delen av kurset vil du lære å starte, korrigere, styre, bremse og lande kontrollert.

I den teoretiske delen får du innføring i aerodynamikk, praktisk flyging, materialkunnskap, meteorologi, lover og regler samt førstehjelp. Teoridelen vil i utgangspunktet bli holdt på dager med dårlig vær og vind.

 

Lokasjoner

Tromsø hang og paragliderklubb har tre kurslokasjoner. Første praktiske flyging skjer oppe i Finnvikdalen på Kvaløya. Siste del av høydeturene vil hovedsakelig gå fra fjellheisen i Tromsdalen.  Det meste av teoriundervisningen planlegges i utgangspunktet å utføres på Solneset skole, hvor vi har tilgang til forelesningssaler. Mye av teorien vil også foregå ute i skolebakken.

For å få elevbevis PP2 må du bestå en teoretisk eksamen og ha gjennomført minimum 30 flyturer, der 10 av disse er høydeturer som må være godkjente etter gitt flyplan. Du må i tillegg ha opparbeidet deg og vist til utførelse av god airmanship (luftvett). Instruktørene må være trygge på at du kan ta ansvar for din egen sikkerhet, og det er instruktørene som bestemmer om du trenger mer trening eller tid for å oppfylle kravene til sertifisering.

Med PP2 elevbevis i hånden etter endt kurs, kan du fly uten instruktørene tilstede under samme eller bedre forhold du hadde under opplæringen. Dette gjelder på flysteder som er godkjent for nivået ditt. Du vil lære mer om dette under kurset 🙂

Kurset i 2022 koster kr. 11 000,- og inkluderer:

 • Instruktørstyrt teori og praksis i hele kurstiden.
 • Leie av paraglider, seletøy, helhjelm og radio.
 • Lærebok i paragliding, håndbok, loggbok og lærebok i førstehjelp.
 • Medlemskap i Tromsø Hang- og paragliderklubb.
 • Medlemskap i Norges luftsportforbund.
 • Personlig ulykkesforsikring for hele verden og 3. mannsforsikring ved utøvelse av paragliding.
 • Medlemsbladet ”Fri Flukt”, norsk hang- og paraglidermagasin.

*) Kursavgiften dekker ikke transport eller utgifter til fjellheis.

De som ønsker å melde sin interesse kan skrive seg på nybegynnerkurs ved å sende e-post til kurs@thpk.no med følgende opplysninger:

 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Adresse:
 • Mobil nr:
 • Høyde:
 • Vekt:

NB! Kurset vil kun bli gjennomført forbeholdt at mange nok elever er påmeldte.

Vi gleder oss til å se deg i Lufta!

Hilsen

Arild Jørstad

Skolesjef

THPK