mar 062018
 

Referat fra Styremøte 23.02.2018 ligger under «Forum» 🙂

 Posted by on 6. mars 2018 at 16:30
feb 152018
 

THPKs Årsmøtefest 2018 Cafe Flyt, Fredag 23 februar. Etter årsmøtet blir det klubbkveld og THPK spanderer Flyts burgerbuffe på våre medlemmer (drikke må du kjøpe selv). Det blir god mat og god stemning. For å melde deg på burgerfesten, skriv deg inn her: https://doodle.com/poll/5xzvt6zv25zg2qr6

 Posted by on 15. februar 2018 at 20:56
jan 212018
 
Innkalling til årsmøtet 2018

Årsmøtet for Tromsø Hang- og Paragliderklubb avholdes fredag 23. februar, kl 19, på Flyt. Etter årsmøtet blir det et kort styremøte med påfølgende klubbkveld. Vedlagt er en foreløpig saksliste. I samsvar med klubbens vedtekter har medlemmene mulighet til å sende inn forslag til behandling på årsmøtet inntil 2 uker før møtet (9.2.), endelig saksliste blir […]

 Posted by on 21. januar 2018 at 14:36
okt 202017
 

Leder, styremedlem 2 og 3 stykk vara er på valg i 2018. Er du interessert? Ta kontakt med valgkomite@thpk.no.

 Posted by on 20. oktober 2017 at 15:49
jun 152017
 

Har vært i kontakt med Fjellheisen angående frakt av hangglider. Fjellheisen har fått instruks fra Garaventa (leverandør) om å unngå dette av sikkerhetsmessige årsaker. THPK beklager dette overfor medlemmene som flyr HG, og ber samtidig om forståelse for at Fjellheisen forholder seg til leverandørens instrukser og anbefalinger. m. Kjerstad

jun 142017
 

Oppmøte på Breivika skole kl.1900 torsdag 6.juli! Her vil utstyr bli utlevert og tilpasset den enkelte elev.   Instruktørene informerer om påfølgende dags kursopplegg.   Kurset koster totalt nok 10.900,- og innbefatter følgende: Instruktørstyrt teori og praksis i hele kurstiden. Leie av paraglider, seletøy, helhjelm og radio. Lærebok i paragliding, håndbok, loggbok (progresjonskort) og lærebok i […]