mar 062018
 

Referat fra Styremøte 23.02.2018

Til stede: Sigurd Jenssen, Silvia Lutter, Katrine Kaino, Håvard Johansen, Ida Dahl Olsen, Thom Roger Pedersen, Guttorm Leif Lura.
Sted: Cafe Flyt
Dato: 23.02.2018 kl 20:50

Sak 01/08. Konstituering av nytt styre.

Det nye styret med ansvarsområder for de enkelte medlemmene er som følger:
Styremedlemmer:
 • Sigurd Jenssen: Leder
 • Silvia Lutter: Nestleder
 • Håvard Johansen: Kasserer
 • Martin Ernstsen: Styremedlem 1
 • Katrine Kaino: Styremedlem 2

Vara:

 1. Ida Dahl Olsen
 2. Thom Roger Pedersen
 3. Guttorm Leif Lura

Revisorer:

 • Tine Hågensen
 • Andreas Hansen

Representant til luftsporttinget:

 • Jon Erik Staurset

Valgkomite:

 • Vegard Mellem (leder)
 • Andreas Hansen
 • Arild Jørstad

Sak 02/08. Planlegging av aktiviteter.

Styret foreslår følgende aktiviteter for 2018.

SIV-Kurs

Sigurd undersøker mulighet for å avholde SIV kurs i Narvik eller annet egnet sted i Nord-Norge på høsten

Stampen i Grøtfjord

Vi ønsker å repetere suksessen fra 2017 med badestamp, grilling, og muligens flyging i Grøtfjorden. Tidspunktet for dette må bli i juni, før sommerferien. Ida undersøker leie av stamp og mulighet for å leie hytte til overnatting.

Dugnad på TIRB

Det er ønske om å gjøre litt mer ut av gressklipping dugnaden vi alltid har på TIRB. Kanskje kombinere dette med flyging, spotlandingskonkuranse, og grilling. Silvia følger med gresshøyden og værmeldingen.

Vårtur til Myrefjell

April er en fin måned å skru termikk på Myrefjell. Håvard undersøker mulighet og interesse for å leie hytte eller leilighet i fjellandsbyen for å fly og stå på ski.

Julebord/årsavslutningsfest

Man kan aldri starte for tidlig med å planlegge julebord. Eller kanskje heller en årsavslutningsfest i oktober da de fleste har nok festiviteter å forholde seg til i desember. Thom Roger kan muligens få innpass i egnede lokaler hos Tromskraft, og skal se på saken.

Klubbtur til utlandet

Det hadde vært hyggelig om flere av medlemmene dro på tur ilag. Styret oppfordrer medlemmene til å melde ifra når de planlegger å dra på tur så flere kan hive seg med.

Sikkerhetskveld

Styret oppfordrer Jon Erik til å holde sin årlige sikkerhetskveld i løpet av høsten.

Klubbkveld med metrologi

Styret oppfordrer Tor Åge eller Jon Erik til å holde en klubbkveld om metrologi og flyging. Guttorm prøver å overtale noen til dette.

Sak 03/08. Oppfølging av obligatorisk sikkerhetskveld.

Styret har tidligere ønsket en obligatorisk sikkerhetskveld før utsjekk av PP3. Dette må følges opp slik at klubben har et reelt tilbud til elevene. Silvia undersøker med FL om hva vi kan få til. Guttorm undersøker om vi kan bruke nødskjermpakkekurset til dette.

 

 Posted by on 6. mars 2018 at 16:30