feb 092020
 

Velkommen på Flyt fredag 14.2. kl 19 🙂 da blir det årsmøte med følgende saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding.

5. Regnskap i revidert stand.

6. Fastsette medlemskontingent.

7. Vedta nye vedtekter for THPK: konstituering av styret i visse tilfeller.

8. Nytt lager for klubbens utstyr.

9. Vedta ny ordning om «Ildsjelprisen».

10. Vedta idrettslagets budsjett.

11. Utdeling av priser.

12. Valg:

Leder (for 2 år), Kasserer (for 1 år), 1 styremedlem (for 2 år) og 3 varamedlem (for 1 år); 2 revisorer; Valgkomité (med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vel møtt!

På vegne av styret, Silvia

 Posted by on 9. februar 2020 at 13:53