jun 142017
 

Oppmøte på Breivika skole kl.1900 torsdag 6.juli!

Her vil utstyr bli utlevert og tilpasset den enkelte elev.  

Instruktørene informerer om påfølgende dags kursopplegg.

 

Kurset koster totalt nok 10.900,- og innbefatter følgende:

 • Instruktørstyrt teori og praksis i hele kurstiden.
 • Leie av paraglider, seletøy, helhjelm og radio.
 • Lærebok i paragliding, håndbok, loggbok (progresjonskort) og lærebok i førstehjelp.
 • Medlemskap i Tromsø Hang- og paragliderklubb (ett år).
 • Medlemskap i Norges luftsportforbund (ett år).
 • Personlig ulykkesforsikring og 3.mannsforsikring ved utøvelse av paragliding (ett år).
 • Medlemsbladet ”Fri Flukt” (ett år)

 

Send påmelding (selv om du har meldt din interesse tidligere) til: kurs@thpk.no, med følgende informasjon:

 

 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Adresse:
 • /mailadr.:
 • Høyde:
 • Vekt:

 

 

KONTONUMMER: 9731.06.01261     Betalt kurs = påmeldt!

BETALINGSFRIST: 20.JUNI!