apr 152020
 

Dette betyr følgende for oss i THPK:

Flystedene våre som ligger i Tromsø CTR, Bardufoss CTR og andre luftrom som krever tillatelse fra lokalt tårn eller fra andre luftfartsmyndigheter er nå tilbake til vanlig tilstand.

Selv om restriksjonene på bruk av luftrommet nå er opphevet så anbefaler NLF/HPS og jeg selv som Faglig Leder i THPK at man følger oppfordringene og anbefalingene fra myndighetene.

Eksempler på slike anbefalinger er:

  • unngå reiser som ikke er strengt nødvendig(både innenlands og utenlands)
  • unngå fritidsreiser
  • unngå offentlig transport hvis du kan
  • unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre
  • unngå nærkontakt med andre

Anbefaler alle å starte sesongen forsiktig og legge på litt ekstra marginer i forhold til sikkerheten i disse tider. Les gjerne litt her før du tar turen ut for å fly: http://nlf.no/hangglidingparagliding/hendelser-i-2019 Ta lærdom fra andres hendelser.

  1. Stram opp rutinene dine på start – sjekk alt utstyr hver gang, og legg det nøye ut før flyging. 
  2. Identifiser og tren på dine svakeste tekniske ferdigheter – gjerne på vinterstid i stille luft – og avbryt i tide om du ikke har kontroll. 
  3. Airmanship: Pass på å ha nok marginer, både i forhold til dine ferdigheter, men også i forhold til mental og fysisk dagsform ved hver enkelt tur. 
  4. Legg inn økte marginer i situasjoner med mange samtidige risikoforhold – ting som man vanligvis takler fint hver for seg kan bli for mye å håndtere om de inntreffer samtidig. 
  5. Logg alle turer og alle hendelser på flightlog. Det hjelper klubben din til å få riktig bakgrunnsdata for både aktivitet- og hendelsesnivå. 

Organisert virksomhet i klubbregi som: Tandemflyging, konkurranser og annen organisert sportslig virksomhet som kommer i konflikt med vedtakene fra helsemyndighetene er fortsatt ikke tillatt. Det er åpnet opp for muligheter til å kurse i små grupper, og til å gi utsjekker m.m. dersom man klarer å overholde de anbefalte smittevernregler.

Hold deg til å fly innenfor de begrensningene nivået ditt setter. Det vil komme oppdatering av informasjon som omhandler situasjoner som krever organisering i klubbregi i nærmeste fremtid.

Mvh

Jon Erik Staurset

Faglig Leder THPK

 Posted by on 15. april 2020 at 15:20